Zimná údržba
pluhovanie komunikácií, odstavných plôch, parkovísk a areálov
pravidelné posypovanie komunikácií, chodníkov, parkovísk a areálov
ručné odhrabávanie, a dočisťovanie nedostupných komunikácií a chodníkov
sekanie a frézovanie snehu
odvoz snehu
uskladnenie a zabezpečovanie posypového materiálu
Letnú a zimnú údržbu komunikácií neponúkame len obciam a mestám, ale aj priemyselným zákazníkom, obchodným reťazcom a mnohým ďalším podnikom na objednávku.