Kosenie trávnikov
kosenie malých i veľkých trávnatých plôch
používame motorové a strunové kosačky a traktorovú techniku
zaistenie odvozu pokosenej trávy alebo rastlinných zbytkov
ručné dočisťovanie nedostupných terénov
kosenie mestských, školských, firemných alebo osobných pozemkov
Posyp Komunikácií
posyp komunikácii, firemných a parkovacích plôch
výber materiálu podľa prania zákazníka štrk alebo piesok
posyp v zimnom období v Prešove a okolí
traktorová technika
Agro Služby
zhrabovanie senáže
služby obilnými kombajnmi
spracovanie pôdy a sejba
nakladanie a rozmetanie maštalného hnoja
nakladanie a preprava materiálu
Výkopové práce
základy rodinných domov a plotov, oporné múry, žumpy, šachty apod.
všetky typy zemných a výkopových prác
preprava stavebných strojov a materiálov
úpravy terénu
náklad a odvoz odpadu zo staveniska
prebíjanie odpadových kanálov do priemeru 10cm
Likvidačne práce
rôzne druhy demolácií
demolácia postupným rozoberaním
odvoz odpadu
Stavebná činnosť
maľovanie exteriéru a interiéru
dodávka a konštrukcia lešení
betonáž, pokladanie zámkovej dlažby
úprava terénu a odvoz zeminy
zváranie a pílenie materiálu
realizácia čistenia a náterov potrubí a konštrukcií