Odťahová služba
NONSTOP služba na Východnom Slovensku
vyprosťovanie a odťah vozidiel
oprava vozidiel na mieste
preprava osôb a tovaru z miesta nehody na miesto určenia
maximálna hmotnosť 3tony