Letná údržba
strojné zametanie
čistenie križovatiek a chodníkov
ručné dočisťovanie nedostupných komunikácií a chodníkov
vyprázdňovanie odpadových košov
odstraňovanie nánosov
odvoz komunálnych odpadov
Letnú a zimnú údržbu komunikácií neponúkame len obciam a mestám, ale aj priemyselným zákazníkom, obchodným reťazcom a mnohým ďalším podnikom na objednávku.