Kontakt
Jačišin Jozef
Bratislavska 12
Prešov 08001
Prevádzka: Kúty 6/A, 080 01 Prešov

Tel.: +421 907 733 824 Technické oddelenie
        +421 907 733 695 Ekonomické oddelenie
E-mail: jacisin.udrzba@gmail.com